Arbre geneologic dels Amat,
a partir de Maria Amat Fabres